Şerifali Mh. Miras Sk. No:35/A Ümraniye/İSTANBUL

Projelendirme Hizmetlerimiz

Firmamızın proje-tasarım bölümü aşağıda sıralandığı gibi 6 adım üzerinden çalışmakta ve projelerini hayata geçirmektedir.

  1. Ön inceleme
  2. Müşteri ürün talebi teklif sunumu
  3. Röleve, kuyu planı ve bina, işletme bilgileri.
  4. Tasarım, değerlendirme ve proje sunumu
  5. Uygulama ve imalat
  6. Teslim

Ön inceleme; Bina ve sisteme ait bilgilerin teklif öncesi alınması ve müşteriye bina için en uygun asansör sisteminin belirlenmesiyle gerçekleştirilir.

Müşteri talebi; Müşteri ilen yapılan karşılıklı görüşmeler sonunda müşteri talebi değerlendirilerek en uygun ürün teklifinin sunulmasıyla uygulanır.

Röleve ve işletme bilgileri; Anlaşma sağlandığı takdirde bina ve sisteme ait detaylı ölçülerin konusunda uzman mühendislerimiz ve teknikerlerimiz tarafından alınması şeklinde uygulanır.

Değerlendirme, analiz ve proje sunumu; Alınan ölçüler doğrultusunda müşteri odaklı olarak mühendis ve teknikerlerimizden oluşan proje-tasarım ekibimizin CE standartlarına uygun imalat yapılabilmesi için imalat aşamasından teslim aşamasına kadar doğabilecek her türlü olumsuzluk tespit edilerek risk analizleri yapıldıktan sonra projelendirip uygun malzemelerin satın alma bölümüne sunulmasından ve sistemin uygulamaya hazır hale getirmesinden oluşan bölümdür.

Tasarım ve imalat; Proje tasarım bölümünün hazırlamış olduğu proje, uzman teknikerlerimiz tarafından sahada uygulamaya alınıp, kalite kontrol mühendislerimizin takibi ile imal edilmesi işlemidir.

Teslim; İmalatı tamamlanan ürünün CE standartları doğrultusunda uzman mühendislerimizin son kontrolü ve emniyet tertibatlarının testleri yapıldıktan sonra işletmedeki yetkililere kullanım eğitimleri ve kılavuzları verilip ürünün hizmete alınmasıyla sona erer.